Bu haftaki blog yazımızda fut baş parmağında kesif tanıdık Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, bileğerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çkırmızıışmaları ile inceleyeceğiz. Kadem anatomisi, yüklenme mekanikleri ve emrazı ile vücudun öbür bölgelerine nazaran henüz kompozitşıktır. Kelleinç ise tabanğın hem yeterince işlek olan kısmıdır hem bile yere alma edilen kuvvetin hin hin %90’ına kadar olan kısmınü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Kelleparmakta yaşanan her türlü maraza, günlük ömür kalitesinde kritik bozukluğa sırat hevesliabilir. Halluks Valgus; hasetmüzde tedricen artan bir çoğunlukla rastlanan, karışma edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini gelecek derecede kısıtlayan, tabanğın bedii görünümünü bozan, balkılı ve iveğen bir fut kelleparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’bile Carl Huster aracılığıyla tanılamamlanmış ve birinci parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tanım edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, sözcük anlamı itibariyle fut kelleparmağının auta açılanması olarak nitelendirilmesine rağmen kompleks bir deformitedir. Ayakta kâin çeşitli patolojileri bile mideermektedir. Kelleparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi stabilize fail ve motor tabütüvan sağlayan bir takım intrensek sandık sahip olması nedeni ile özel bir eklemdir. Bir numara parmağın fut mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark tabanğın en önemli yüklük taşıyan bünyesıdır ve yürüme esnasında optimal desteği esenlayabilmesi birinci parmağın kinematiğine tutkundır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Kadem, evrimsel tebeddülat esnasında hakikat fonksiyonu olan kavrama yeteneğinin çoğunu yitirmiştir. Ancak bu tebeddülat sonucunda dahi adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime sahip olarak kalmıştır. Antagonisti (bir kasın huysuz sorunlevini gören kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, çoğunlukla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki taban nedenin ayakkabı kırmızıışkanlığı bulunduğunu destekleyen bir açıklıkştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda düzgülü nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda geriış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu tenasüpın % 1,9 yöreında bulunduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin sert çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine inanılmaktadır. Ancak kalıtım bilimi geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayak tabanığın pronasyonuna ve fut ön kısmınün abduksiyonuna niçin olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri bile halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun öbür intrensek sebepleri ortada aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler vakalar kabilinden nörolojik emraz, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit kabilinden romatizmal emraz, üste kelleparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili kabilinden henüz seyrek göru¨nen durumlar da sayılabilir. Bazı açıklıkştırmacılar halluks valgusun hanımlarda çok henüz kesif görünmesine özen çekmişlerdir. Ancak bunun sebebinin kalıtım bilimi geçişten çok bayanların erkeklere nazaran henüz ziyade sivri uçlu ensiz, topuklu ayakkabı giymeleri başüstüneğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir